Sastank UO Udruge „Kotličari“ održan dana 05.12.2016. godine

Datum objave: 06. 12. 2016.

U Belišću 05.12.2016. godine

ZAPISNIK sa sastanka UO Udruge „Kotličari“ održanog dana 05.12.2016. godine, s početkom u 19h u ARIOS-u u Belišću, I. G. Kovačića 49, u sastavu:
1. Antun Kukučka
2. Katica Kovač
3. Dubravko Maričić
4. Josip Vučetić
5. Marija Kušić
6. Ivana Strišković Dezoti
Odsutni:
1. Mira Anić, opravdano odsutan
2. Milan Borić, opravdano odsutan
3. Josip Delač, opravdano odsutan

Sastanak je otvorio zamjenik predsjednika Antun Kukučka i predložio dnevni red, koji je jednoglasno prihvaćen

DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika s prošle sjednice
2. izvještaj o aktivnostima između dva sastanka
3. pripremanje za izvanredu izbornu skupštinu
4. razno.

Ad 1. Pošto su svi članovi UO, zapisnik s prošle sjednice dobili elektornskim putem, nije čitan, već je jednoglasno usvojen
Ad 2. Tajnica Katica Kovač je izvjestila o događanjima između dva sastanaka.
Dana 17.11. 2016. održana je čobanijada u Bistincima. Naša Udruga se natjecala s dva kuhara, Ivana Strišković Dezoti i Jukić Dragan. Osim njih, prisutno je bilo 14 članova Udruge, nije osvojena ni jedna nagrada.

Ad 3. Izvještaj o pripremi za izbornu izvanrednu skupštinu podnio je Antun Kukučka:
– odlučeno je da datum bude 17.12.2016. u 19h u Belišću, Dom umirovljenika
– pozivi će se poslati samo članovima koji su uplatili članarinu, mailom ili poštom
– osim članova biti će pozvani predstavnici grada Belišća, donatori (PBZ), predstavnici Osječko-baranjske županije, predstavnici srodnih nam udruga (Udruga majstor kotliča- Grgurić Josip, ispred Bizovca: Dragan Deak, Udruga Kupusari Donji Miholjac- Josić i Jukić Marko) te tvrtka Miholjčanka
– za slikanje biti će zadužen Jung Vlado
– za organizaciju podjele hrane, zadužuje se Ivana Strišković Dezoti
– za provjeru prostora i invenetara te nabavu pića u Domu umirovljenika, zadužuje se Antun Kukučka
– za organizaciju glazbe i nabavku hrane zadužena je tajnica Katica Kovač
– izvještaj o radu za proteklu godinu sačinit će Josip Delač, a program rada za 2017. godinu i financijski plan za 2017. godinu pročitan je na današnjoj sjednici i biti će proslijeđen svim članovima Upravnog odbora Udruge Kotličari

Ad. 4. Marija Kušić upoznala je prisutne o odlasku članova Upravnog odbora na Rab u svibnju 2017. godine. Zajedno s Antunom Kukučkom, zadužena je da stupi u kontakt s turističkom zajednicom grada Raba i ponudi suradnju.

Antun Kukučka predlaže da se Josipu Delaču, kao osnivaču naše Udruge za angažiranje tijekom tri godine, uruči poklon-slika u vrijednosti 300,00 kn za što je zadužen sam predlagatelj.
Dogovoreno je da će se iduća sjednica održati 12.12.2016. u 19h sati u prostoriji Agencije ARIOS, jedina točka biti će priprema Izvanredne izborne skupštine.
Sastanak je završen u 20 sati

Zapisničar:
KATICA KOVAČ