Ručak za članove UHDDR-a Belišća

Datum objave: 23. 6. 2019.

23. 6. 2019. g – Članovima UHDDR-a Belišća i njihovim gostima kotličari pripremili ručak kuhali Mario Gurdon i Jesenko Zetović.