Kontakt

UDRUGA “KOTLIČARI” BELIŠĆE

Josip Vučetić – predsjednik – 0915449233
Antun Kukučka – dopredsjednik
Katica Majerić – tajnica – 0992080832

UPRAVNI ODBOR: Mario Gurdon, Katica Kovač, Marija Kušić, Lidija Lang, Dubravko Maričić, Ivana Dezotti.
NADZORNI ODBOR: Marin Vuksanić – predsjednik, Katica Cigić – član, Ljubica Vučetić-član

RADNIČKA 14, BELIŠĆE
OIB: 34342841233
Žiro – račun: HR35 2340 0091 1106 4222 7