Josip Vučetić i Antun Kukučka gostovali na poziv mladih vinara i vinogradara “MARTINOVO BRDO”

Datum objave: 22. 1. 2018.

Na poziv mladih vinara i vinogradara “MARTINOVO BRDO” ispred Udruge Kotličara kao gosti nazočni su bili Josip Vučetić i Antun Kukučka.