Dokumenti

3a) 12.3. Zapisnik sa sastanka
19.2.2018. Zapisnik sa sastanka
1.)12.2. Poziv na sastanak
12.2.2018. Zapisnik sa sastanka
2.)19.2. Poziv na sastanak
zapisnik sa Izborne skupštine 26.01.2018
zapisnik sa Izvještajne skupštine 26.01.2018
Zapisnik sa Izvanredne izborne skupštine 17.12.2016.

Iz medija

Belišćanski list