ČOBANIJADA

Datum objave: 16. 9. 2018.

ČOBANIJADA BELIŠĆE 15. 9. 2018. Sudjelovale dvije ekipe Kotličara… Kuhali Josip Delač i Jesenko Zetović